บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

         บริษัท สยามราชธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยคุณมงคล วิมลเฉลาดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคและขยายไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในเวลาต่อมาโดยที่ทำการแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ที่ถนนทรงวาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทจึงเพิ่มการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม ภายใต้ชื่อ บริษัทเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ จำกัด จากนั้นได้ย้ายที่ทำการมาที่อาคารสยามราชธานี เมื่อปีพ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัทสยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ภายใต้โลโก้ใหม่จนถึงปัจจุบัน

         บริษัทฯ นำเข้า-จำหน่าย ปั๊ม ปั๊มเคมี และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องสูบจ่ายของเหลวและก๊าซ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ปั๊มลูกสูบ, ปั๊มลม, ปั๊มสูญญากาศ, ปั๊บหอยโข่งแบบใบพัดแขวนปลายเหลา, ปั๊มสกรู, เกียร์ปั๊ม, ปั๊มไดอะแฟรม 

         ปั๊มเคมี ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มสูบสารเคมี ปั๊มเกลียว สกรูปั๊ม ปั๊มงู ไดอะแฟรมปั๊ม ปั๊มสูญญากาศ แวคคั่มปั๊ม ปั๊มแรงดัน ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มสูบจ่ายของเหลวและก๊าซ ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มลม ปั๊มลูกสูบ เกียร์ปั๊ม โรตารี่ปั๊ม ปั๊มอุสาหกรรมอาหาร

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
          บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า จัดหา จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบจ่ายของเหลว และก๊าซ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงดำเนินการออกแบบ ติดตั้งจัดจำหน่ายอย่างครบถ้วนทั้งระบบ ให้กับโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก และวัสดุก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

           บริษัทยืดถือหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ รับผิดชอบ จริงใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้าตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทเพื่อให้สามารถมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

วิสัยทัศน์
         เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับความไว้วางใจในธุรกิจจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานระบบงานรับเหมาตลอดจนงานรับจ้างเหมาบริการทั่วไปให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหน่วยงานสาธารณูปโภค เป็นผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบในการขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และเอื้อต่อการขยาย ผลจากความชำนาญของบริษัทเอง

พันธกิจ
    -   มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    -   มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ และงานคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
    -   ยึดมั่นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
    -   ยึดมั่นหลักการทำงานแบบคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจ
    -   มุ่งบริหารองค์กรอย่างมีจริยธรรม และตามครรลองครองธรรม 

 

VK
Viking Pump
Gear Pump
เกียร์ปั๊ม
Internal Gear Pump
PD Pump
Rotry Pump

WR
SandPIPER
ไดอะแฟรมปั๊ม
AODD Pump
TN
Tarvini
Vacuum Pump
Centrifugal Pump
Liquid Ring
Hot Oil Pump
Chemical Pump
Norm Pump
End Suction Pump

IM
IMO Pump
Screw Pump
Multi Scerw Pump
Three Scerw PumpWFT
Wright Flow
Lobe Pump
Sanitary Pump
Circumferential Piston PumpDR/AW
Allweiler
Daurex
Screw Pump
โมโนปั๊ม
Mono Pump
Eccentric Screw Pump
Single Screw Pump

OM
API 675 Metering Pump
Process Metering Pump
Metering Pump
Dosing Pump
Plunger Pump
Hydraulic Diaphragm Pump

WA
WARREN PUMP
Twin Screw Pump
Two Screw Pump
LC
Liquid Control
Flow Master
PD Master
Magnetic Flowmeter
Mass Flowmeter
Turbine Meter

GL
Goulds
Xylem
Water Pump
Booster Pump
ปั๊มน้ำ
ปั๊มจุ่ม
Self Priming Pump

Level Switch
Capacitive Level Switch
Sounding Level Switch
Micro Wave Level Switch
Paddle Switch