ปั๊มเกียร์

รหัสสินค้า 4088

ชื่อ : ปั๊มเกียร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊มเกียร์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 3934 คน

VIKING GEAR PUMP

“ Worldwide Leader Since 1911 for Positive Displacement Pumping Solutions for Industrial, OEM and Sanitary Applications ”

         Viking ผู้นำนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตปั๊มแบบ Positive Displacement ด้วยการออกแบบ แบบ “Gear-within-Gear” ตั้งแต่ปีค.ศ. 1911 เป็นต้นมา ปัจจุบัน Viking pump เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Chemical, Petrochemical, Paint, Textile, Plastic / Rasin / Rubber, Oil and Gas, Petroleum Refineries, Lubricating Oil & Grease manufacturing, Animal Food, Chocolate Industry, Pulp & Paper, Machinery Industry, OEM โดยมีตัวแทนมากกว่า 245 ราย กระจายอยุ่ในเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก
ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตปั๊มมานานกว่า 90 ปี จึงทำให้ Viking pump มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตปั๊มให้เหมาะสมและครอบคลุมกับลักษณะการใช้งานด้านต่างๆ ของลูกค้าตั้งแต่
   • ของเหลวใสถึงของเหลวที่มีความหนืดสูง (Thin to High Viscosity Liquid)
   • ของเหลวที่มีความหล่อลื่นและไม่หล่อลื่นในตัวเอง (Lubricating to non-Lubricating Liquid)
   • ของเหลวที่สะอาดจนถึงของเหลวที่มีสิ่งเจือปน (Clean to Abrasive Liquid)
   • ของเหลวที่มีความกัดกร่อน (Corrosive Liquid)
   • ของเหลวมีพิษหรือสารอันตราย (Toxic or Hazardous Liquid)
   • ของเหลวที่มีแรงดันไอสูง (High Vapor Pressure Liquid)
   • การใช้งานที่อุณหภูมิสูง (Extreme Temperature Conditions)
   • รวมถึงการออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า

         ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Viking pump ประกอบด้วย Internal Gear Pump, External Gear Pump, Rotary Lobe Pump, Rotary Vane Pump, Gerotor, Helical Gear Reducers, Power Load Monitor, Basket Strainers และ Pump System โดยมีขนาดและรุ่นที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่า 300 รุ่น เพื่อรองรับทุกการใช้งาน